Zizur Nagusiko Udala

Udal batzordeak

BERDINTASUNERAKO BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Elena Petri Navarlaz andrea (EH BILDU)
Batzordekideak
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Silvia Gonzalez Martinez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Elena Petri Navarlaz andrea (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
Ordezkoak
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Marina Aramendia Rodríguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Udalaren Berdintasun Planaren garapena
 • Ekintza positiboak bultzatzea
 • Sentsibilizazioa eta prestakuntza genero-berdintasunaren arloan
 • Genero-indarkeria prebenitzeko programak
 • Bateragarritasunaren aldeko Tokiko Ituna
 • Biztanleriaren dibertsitatearen normalizazioa
 • LGTBI+ politikak

GAZTERIAREN ETA HERRITARREN PARTE – HARTZEAREN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua  Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
Batzordekideak
 • Marina Aramendia Rodriguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
Ordezkoak
 • Felix Castor Zunzarren Fernandez jauna (NAVARRA SUMA)
 • Silvia Gonzalez Martinez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Gaztetxe – Local Juvenil Ametxea
 • Boluntariotza
 • Gazteentzako Informazio Bulegoa
 • Nerabe eta gazteentzako jardueren antolaketa
 • Herritarren Partaidetzarako Planaren kudeaketa
 • Aurrekontu parte-hartzaileak egiteko prozesuak
 • Diru-biltzeak

HIRIGINTZA, MUGIKORTASUNA ETA INGURUNEAREN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Ales Mimentza De Irala jauna (GEROA BAI)
Batzordekideak
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Marina Aramendia Rodriguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
Ordezkoak
 • Felix Castor Zunzarren Fernandez jauna (NAVARRA SUMA)
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Hiri-garapena
 • Planifikazioa eta azpiegiturak
 • Obra publikoak
 • Lorategiak
 • Hiri-altzariak
 • Hilerria
 • Argiztapen publikoa
 • Kaleen garbiketa
 •  Mantentze- eta zainketa-lan orokorrak
 •  Etxebizitza eta eraikinen zaharberritzea
 •  Jarduera sailkatuak
 • Irisgarritasuna eta mugikortasuna
 • Kaleen zainketa
 • Garraioa
 • Ingurumena
 • Hiri-ekologia eta hondakinak

GIZARTE ZERBITZUEN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
Batzordekiak  

 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Silvia Gonzalez Martínez Andrea (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBATUA)
Ordezkoak
 • Marina Aramendia Rodriguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Gizarte-politikak eta gizarte-ongizatea
 • Haurtzaroa
 • Familia
 • Gizarteratzea eta autonomiaren sustapena
 • Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua
 • Familiei laguntzeko zentroa
 • Hezkuntza-planifikazioa
 • Harremanak lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeekin
 • Garapenaren aldeko lankidetza
 • Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitateentzat
 • 0-3 urteko haur-eskola
 • Boluntariotza
 • Haurtzaro eta Nerabezaroaren Kontseilua

KIROL BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
Batzordekideak
 • Silvia Gonzalez Martinez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Felix Castor Zunzarren Fernández jauna (NAVARRA SUMA)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Piluka Garcia Castellano Andrea (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
Ordezkoak
 • Marina Aramendia Rodríguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna(EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Kirolari, oro har, buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Oinarrizko kirola sustatzea.
 • Kirol-instalazioen kudeaketa.
 • Kirol-jarduerak eta -eskaintza.
 • Kirol-ekitaldiak antolatzea.
 • Kirol-klub eta -atalentzako diru-laguntzen deialdia.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

KULTURA ETA EUSKARA BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
Batzordekideak
 • Marina Aramendia Rodríguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
Ordezkoak
 • Silvia Gonzalez Martinez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Udalaren kultura-arloari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Programazio kulturala.
 • Zaindariaren festak eta San Andres festa.
 • Kultura-, jai- eta musika-arloko zikloak, baita kultura alternatibokoak ere.
 • Diru-laguntzak kultura-arloko tokiko elkarte eta kolektiboentzat.
 • Euskara sustatzea.
 • Hizkuntza-politika.
 • Festa-batzordea.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO PUBLIKOA ETA HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Andoni Serrano Zabala jauna (GEROA BAI)
Batzordekideak
 • Felix Castor Zunzarren Fernandez jauna (NAVARRA SUMA)
 • Silvia Gonzalez Martinez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
Ordezkoak
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Elena Petri Navarlaz andrea (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 • Plantilla organikoa
 • Hitzarmenak eta akordioak langileekin
 • Lan-eskaintza publikoa
 • Lanpostuen deialdia
 • Zerbitzu Orokorrak
 • Agiritegia
 • Bake-epaitegia
 • Lan-arriskuen prebentzioa
 • Herritarren segurtasuna eta babesa
 • Administrazioaren kalitatea eta modernizazioa
 • Gardentasuna
 • Teknologia berriak

MUSIKA ESKOLA PATRONATUA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
Batzordekideak
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
 • Carmen Barasoain Sadaba andrea (IRAKASLEGOAREN ORDEZKARIA)
 • Mª Eugenia Abáigar Estanga andrea(LANGILEGOAREN ORDEZKARIA)
 • Mikel Rípodas Cañamares jauna (MUSIKA ESKOLAKO ZUZENDARIA)
 • Susana Velaz Ballesteros andrea (ZIZUR ZENDEAKO UDALA)
Ordezkoak
 • Marina Aramendia Rodríguez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Silvia Gonzalez Martínez Andrea (NAVARRA SUMA)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Elena Peteri Navarlaz andrea (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
 • Isabel Fraile Perurena Andrea (IRAKASLEGOAREN ORDEZKARIA)
 • Fermin Goñi Baquedano jauna (LANGILEGOAREN ORDEZKARIA)
 • Carmen Barasoain Sadaba Andrea (MUSIKA ESKOLAKO ZUZENDARIA)
 • Patty Amelia Cavero de la Peña andrea (ZIZUR ZENDEAKO UDALA)
Eskumenak
 • Haren jardueraren programazioari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak, erakunde autonomoaren beraren estatutuetan jasotakoak.

OGASUN ETA GARAPEN EKONOMIKOAREN BATZORDEA

Kargua Izen – abizenak
Batzordeburua
Jon Gondán Cabrera jauna (GEROA BAI)
Batzordekideak
 • Felix Castor Zunzarren Fernandez jauna (NAVARRA SUMA)
 • Vicente Azqueta Navarlaz jauna (NAVARRA SUMA)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
 • Elena Petri Navarlaz andrea (EH BILDU)
 • Jose Ruiz Garido jauna (PSN-PSOE)
 • Manuela Rodriguez Ibañez andrea (AS ZIZUR)
 • Iñigo Goñi Isturiz jauna (EZ ADSKRIBITUA)
Ordezkoak
 • Silvia Gonzalez Martinez andrea (NAVARRA SUMA)
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NAVARRA SUMA)
 • Andoni Serrano Zaalza jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)
 • Ana Reguilon Delgado andrea (AS ZIZUR)
Eskumenak
 

 • Tokiko ekonomia eta udalaren eta haren organoen aurrekontuaren kudeaketa
 • Kontuen Batzorde Berezia
 • Erosketen batzordea
 • Fakturazioak
 • Udalaren ondarea eta inbentarioa
 • Katastroa
 • Kontratuak
 • Zergak, tasak eta prezio publikoak
 • Zerga-ordenantzak
 • Kontabilitatea eta altxortegia
 • Kontu-hartzailetza
 • Kontribuzioa eta zergak
 • Ekintzailetza sustatzeko programen kudeaketa
 • Kontratazioaren eta enpleguaren sustapena
 • Coworking Zizurlan
 • Merkataritza
 • Tokiko ekonomia-ehuna babestu eta dinamizatzeko zerbitzua
 • Laguntza eta diru-laguntzei buruzko zerbitzua
 • Tokiko Agenda 21
 • Enpresa publikoa
 • Koordinazioa entitate sozial eta instituzionalekin
 • Industria, turismoa eta teknologia

GOBERNU TALDEA

Kargua Izena
Alkatea Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
1. Alkateordea Pilar Garcia Castellano Andrea (GEROA BAI)
Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)

TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

Kargua Izena
Alkatea Jon Gondan Cabrera jauna (GEROA BAI)
1. Alkateordea Pilar Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
2. Alkateordea Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 Karlos Teres Sueskun jauna (EH BILDU)
 Ricardo Ocaña Ruiz jauna (PSN-PSOE)

 

 

Volver arriba