Ayuntamiento de Zizur Mayor

Araudien erakusketa publikoa

Balorazio ponentziaren proiektua jendaurrean jartzea

Zizur Nagusiko Udaleko Osoko Bilkurak 2024ko maiatzaren 30ean egin zuen bilkuran, Zizur Nagusiko udal-mugarteko balorazio txostena berrikustea erabaki zen.
Nafarroako Lurralde Aberastasunaren eta Katastroen Erregistroari buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 36.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, balorazio txosten berriaren proiektua jendaurrean jartzen da 20 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.
Aurkezpen-epe horretan, balorazio-ponentziaren proposamena interesdunen eskura egongo da udal-bulegoetan eta Udalaren web-orrian, esteka honetan, egokitzat jotzen dituzten iradokizunak edo alegazioak egin ahal izan ditzaten.

Ponencia_Zizur_2020

—————————————————————————————————————————————————

Zizur Nagusiko Udal Plan Orokorraren Lurraldearen Antolamendurako Estrategia eta Ereduaren (EMOT) atariko bertsioa jendaurrean jartzea

Zizur Nagusiko Udaleko Osoko Bilkurak 2024ko maiatzaren 30ean egindako bilkuran, Zizur Nagusiko Udal Plan Orokorraren Lurraldearen Antolamendurako Estrategia eta Ereduaren – EMOT – atariko bertsioa onartu zen.
Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 71.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, Zizur Nagusiko Udal Plan Orokorraren Lurraldearen Antolamendurako Estrategia eta Ereduaren – EMOT – aurretiazko bertsioa jendaurrean jarriko da hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.
Aipatutako azalpen-epe horretan, Zizur Nagusiko Udal Plan Orokorraren Lurraldearen Antolamendurako Estrategia eta Ereduaren (EMOT) aurretiazko bertsioa interesdunen eskura egongo da udal-bulegoetan eta Udalaren webgunean, esteka honetan: https://www.zizurmayor.es/ayuntamiento/exposicion-publica-de-normativas/a, egoki iritzitako iradokizunak edo alegazioak egin ditzaten.

—————————————————————————————————————————————————

Coworking Zizurlan lankidetza
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluaren arabera, kontsulta publikoa egiten da Coworking Zizurlan lankidetza– eta ekintzailetza- gunearen erabilerari eta funtzionamenduari buruzko ordenantzari buruz, bai eta prezio publikoak arautzen dituen arauari buruz ere.
Iradokizunak 2023ko azaroaren 12ra arte egin ahal izango dira, helbide honetan:

—————————————————————————————————————————————————

ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ZERGA

Bando2024

 

—————————————————————————————————————————————————

ZIZUR NAGUSIKO ARDOI SEKTOREKO PLAN PARTZIALEKO H-7 LURZATIKO HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN AURREKO PARTE-HARTZE PUBLIKOAREN PLANA. NAFARROA

2023ko ekainaren 28an, Zizur Nagusiko Ardoi Sektoreko H-7 lurzatian Hiri Jarduketako Plan Bereziaren (HAPN) aurreko Parte-hartze Publikoaren Plana izapidetzeko aurkeztu da.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 7. artikuluan zehaztutakoaren arabera, parte-hartze publikoko prozesu bat ireki da, dagokion Parte-hartze Planaren bidez.

Zizur Nagusiko herritarrek parte hartzeko bilerara joan eta ekarpenak aurkeztu ahal izango dituzte, edo, bestela, 15 egun balioduneko epean, parte hartzeko prozesuaren helbide elektronikoan: “particippacionh7ardoi@gmail.com“.

2023ko irailaren 19an, 18: 00etan, hasierako proposamena aurkeztuko da Zizur Nagusiko Kultur Etxeko “Mindegi” aretoan egingo den informazio- eta partaidetza-saioan.

2023-06-21 PPP PEAU H-7 ARDOI ANDIA ENTREGA

—————————————————————————————————————————————————

Gazteriaren Kontseilu Sektorialaren Araudia

Iradokizunak 2022ko abenduaren 2ra arte aurkeztu ahal izango dira, helbide elektroniko honen bidez:

juventud.gazteria@zizurnagusia.eus

—————————————————————————————————————————————————

Exposicion publica – modificacion Ordenanza de movilidad y trafico

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluaren arabera, Zizur Nagusiko mugikortasunari eta trafikoari buruzko ordenantza aldatzeko kontsulta publikoaren izapidea egiten da.

Iradokizunen ekarpenak 2024ko ekainaren 13ra arte egin ahal izango dira, urbanismo.hirigintza@zizurnagusia.eus helbidearen bidez.

—————————————————————————————————————————————————

ZIZUR NAGUSIKO UDAL ESPARRUAN EUSKARAREN ERABILERA ETA SUSTAPENA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZAREN I. ERANSKINA ALDATZEA (PDF)

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluaren arabera, herritarrek parte hartzeko prozesua ezartzen da.

 

Iradokizunak 2024ko martxoaren 7ra arte egin ahal izango dira, helbide honetan: participacion.partaidetza@zizurnagusia.eus

Volver arriba