Ayuntamiento de Zizur Mayor

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia eta arreta sustatzeko programa.

Organo kudeatzailea

Zizur Nagusiko Udala

Errekurtsoaren xedea

Laguntza indibiduala/familiarra ematea Gizarte Zerbitzuen sistemako prestazioen premia-egoeran dauden pertsonei eta/edo familiei, baldin eta autonomia pertsonalerako eta/edo auto-balioespenerako zailtasunak badituzte, bai eta gizarte-babeseko beste sistema batzuei ere.

Banakako/familiako arreta:

Pertsonen gizarte-beharrei erantzutea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko. Eta, hala badagokio, pertsonak edo familiak hala erabakitzen badu, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren (ELZ) beste programa batzuetara bideratzea, autonomia sustatzera, estimulazio kognitibora, edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuetara (larrialdietarako telefono-zerbitzua, eguneko zentroak, egoitzak, etab.).

Arreta komunitarioa:

Asoziazionismoa eta adineko eta/edo auto-balioesteko zailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzen laguntzen duten gizarte-babeseko beste modu batzuk babestea eta sustatzea, eta zahartze-arazoak eta/edo kolektibo jakin batzuk arintzera bideratutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.

Prestazio mota

Mendekotasuna eta bermatu gabeko beste batzuk bermatuta.

Hartzaileak

 • Zizur Nagusiko edo Zizur Zendeako erroldatuak eta bizilagunak, bai eta prestazio edota zerbitzuren bat jaso dezaketen herritar guztiak ere.

Baldintzak

 • Zizur Nagusian edo Zizur Zendean bizitzea eta erroldatzea.

Prozedura

 • Gizarte Zerbitzuan hitzordua eskatzea.
 • Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
 • Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta Txosten Soziala (hala badagokio).
 • Espedientea irekitzea erabiltzaileen informazio-sisteman.

Kudeaketa

 • Hainbat gizarte-prestaziotarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa kudeatzea, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • NANaren kopia.

Eta prestazioek hala eskatzen dutenean:

 • Eskaera behar bezala beteta.
 • Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
 • Azken errenta-aitorpenaren kopia.
 • Etxebizitzaren eta/edo harreraren egoera egiaztatzen duen dokumentua.

Araudia

 • 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Nafarroako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
  39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

Erlazionatutako informazioa

 • Etxez etxeko laguntza zerbitzua ZIZUR NAGUSIKO UDALEKO ETXEZ ETXEKO ARRETA ZERBITZUA ARAUTZEKO ORDENANTZA, 2009ko apirilaren 17ko 46. ZK.
 • Etxeko otorduak

 

Gizarte Zerbitzuak – Etxez etxeko arreta-zerbitzua

Errekurtsoaren xedea:

 • Autonomia arazoak dituzten pertsonei edo familiei etxean zerbitzuak ematea.
Zer da Etxez etxeko Arreta Zerbitzua (ELZ)?Zer zerbitzu barne hartzen ditu?Zer egin behar dut nik edo nire senideak harengana jo ahal izateko?TARIFAKFAMILIAKO LANGILEAK
Nafarroako Gobernuak eta Zizur Nagusiko eta Zizur Zendeako udalek diruz lagundutako udal zerbitzua da, aldi baterakoa edo iraunkorra. Langile kualifikatuen eta gainbegiratuen laguntzaren bidez, eguneroko bizitzako zereginak betetzeko kanpoko laguntza behar duten pertsonen eta familien bizi-kalitatea hobetzea du helburu nagusi.

GOAZEN ZURE ETXEA!

 • ETXEKO LAGUNTZA: etxea mantentzea, etxea antolatzea, laguntza ematea edo behar-beharrezko erosketak egitea…
 • LAGUNTZA ETA ARRETA PERTSONALA: norberaren garbitasuna eta zaintza, mugikortasunerako laguntza, elikadura, etab.
 • LAGUNTZA SOZIOSANITARIOA: ohean dauden pertsonen higienea, jarrera-aldaketak, medikazioa ematea, etab.
 • LAGUNTZA PSIKOSOZIALA ETA HEZITZAILEA: zainketei, autonomiaren estimulazioari, bizi-ohitura osasungarriei eta abarri buruzko jarraibideak.
 • INFORMAZIOA, AHOLKULARITZA ETA IZAPIDETZEA: ELZrekin eta beste baliabide batzuekin lotutako zerbitzuei, baliabideei eta prestazioei buruzkoa.

Lehenengo urratsa Zizur eta Zizur zendeako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Gizarte Langilearekin hitzordua eskatzea da, 948182803.

Zizur Nagusiko 948286060 osasun-zentroko gizarte-langileekin ere kontsulta dezakezu zerbitzua.

Gizarte-laguntzako pertsonak erabakiko du, egoera aztertu ondoren, zerbitzuaren onarpena, bai eta etxe horretarako behar diren orduak eta laguntzak ere.

ERRENTA MAILAREN TARTEA TARIFA ESKALA

 • SALBUETSITAKO LGSaren % 105etik beherako diru-sarrerak.
 • LGSaren % 105 eta % 120 bitarteko diru-sarrerak: 19,30 euro/hileko.
 • LGSaren % 120 eta % 135 bitarteko diru-sarrerak 19,30 + benetako kostuaren % 10.
 • LGSaren % 135etik % 150era bitarteko diru-sarrerak 19,30 + benetako kostuaren % 25.
 • LGSaren % 150etik % 165era bitarteko diru-sarrerak 19,30 + benetako kostuaren % 50.
 • LGSaren % 165etik % 180ra bitarteko diru-sarrerak 19,30 + benetako kostuaren % 75.
 • Kostu errealaren % 180ko diru-sarrerak.
Aipatutako udaletako profesionalak, adierazitako zerbitzuak etxean egitera joaten direnak, batez ere.

Prestazio mota:

 • Bermatua.

Egin beharreko zereginak:

 • Higiene pertsonalean laguntzea.
 • Ohetik altxatu eta ohean oheratzeko laguntza.
 • Janzteko eta eranzteko laguntza.
 • Paseoetan laguntzea eta erosketak egitea.
 • Etxean egindako otorduak jateko eta/edo emateko laguntza.
 • Medikuak agindutako sendagaien kontrola eta jarraipena.
 • Konpainia, pertsonen arteko komunikazioa…
 • Etxea mantentzen laguntzea.

Hartzaileak:

Eguneroko bizitzako jarduerak etxean egiteko zailtasunak dituen edozein pertsona.

Baldintzak:

 • Eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko ezintasunaren arabera ematen da zerbitzua.
 • Nork bere burua baliatzeari eta/edo mendekotasunari buruzko osasun-testa.

Aurkeztu beharreko agiriak:

 • Eskaera.
 • Titularraren eta bizikideen NAN kopia.
 • Interesa duten pertsonen txosten medikoak.
 • Errentaren azken aitorpenaren kopia.
 • I.B.A.N.aren kopia (banku-kontuaren zenbakia).

Aurkezteko lekua:

Zizur Nagusiko Gizarte Zerbitzuak.

Araudia:

 • Udalaren Etxez etxeko Arreta Zerbitzua arautzen duen Udal Ordenantza

Koordainketa:

 • BAI (baremo ekonomikoaren arabera).

Erlazionatutako informazioa

 • Etxeko otorduak.

 

ZIZUR NAGUSIKO UDALA

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA AUTONOMIA PROGRAMA TELEFONOA: 948182803

ssb@zizurmayor.es

EMAKUMEAREN PLAZA, 2

Talde PROFESIONALA:

– GIZARTE-LANGILEA

– FAMILIAKO LANGILEAK

ZERBITZUAKORDUTEGIAKZER EGIN BEHAR DUT NI EDO SENIDE BAT BERTARA SARTU AHAL IZATEKO?TARIFAKLEKUA
Gaikuntza funtzionaleko eta terapia okupazionaleko zerbitzua
 • FISIOTERAPIAREN gaikuntza funtzionaleko programa

Astelehen, asteazken eta ostiraletan 11: 00etatik 12: 30era.

 • Logela funtzionaleko programa, mañan TERAPIA OKUPAZIONALETIK …

Lehenengo urratsa Zizur eta Zizur zendeako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Gizarte Langilearekin hitzordua eskatzea da, 948-18-28-03 telefonoan.

Zizurko 948-28-60-60 osasun-zentroko gizarte-langileekin ere kontsulta dezakezu zerbitzua.

Gizarte-laguntzako pertsonak erabakiko du, egoera aztertu ondoren, zerbitzuaren onarpena.

Estimulazio Kognitiboko ZerbitzuaAstelehen, asteazken eta ostiraletan 17: 00etatik 19: 00etara.

Lehenengo urratsa Zizur eta Zizur zendeako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Gizarte Langilearekin hitzordua eskatzea da, 948-18-28-03 telefonoan.

Zizurko 948-28-60-60 osasun-zentroko gizarte-langileekin ere kontsulta dezakezu zerbitzua.

Gizarte-laguntzako pertsonak erabakiko du, egoera aztertu ondoren, zerbitzuaren onarpena.

Etxez etxeko bazkariaEtxez etxeko otorduak (catering) banatzeko zerbitzua du astelehenetik ostiralera.

Mendekotasuna edo adina dela-eta erosketak egiteko eta janaria prestatzeko zailtasunak dituzten pertsonei prestatutako janaria eramango zaie etxera.

Zizur Nagusiko eta Zizur Zendeako udalerrian baino ez da egingo banaketa.

Bazkariak astelehenetik ostiralera garraiatuko dira urte osoan.

Pertsona bakoitzeko eguneko janari-zerbitzu bat baino ez da diruz lagunduko. (Baldintzak betetzen dituzten familia-unitateko kideen kopurua hartuko da kontuan).

Lehenengo urratsa Zizur eta Zizur zendeako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Gizarte Langilearekin hitzordua eskatzea da, 948-18-28-03 telefonoan.

Zizurko 948-28-60-60 osasun-zentroko gizarte-langileekin ere kontsulta dezakezu zerbitzua.

Gizarte-laguntzako pertsonak erabakiko du, egoera aztertu ondoren, zerbitzuaren onarpena.

FAMILIA-UNITATEAREN DIRU-SARRERAK TARTE EKONOMIKOA.

Bazkari-zerbitzua, UDALAREN DIRULAGUNTZA ENPRESAREN PREZIOA ZENDEAKO GARRAIOAREN ERABILTZAILEAK ORDAINDU BEHARREKO PREZIOA.

 • LGSaren % 105etik beherako diru-sarrerak 15.876 €/ urteko % 50 7 3,5 €/ BAZKARI FISIKOA 0,50 €1,00 €
 • LGSaren % 105etik % 120ra bitarteko diru-sarrerak 15.877-18.144 €urtean % 40 7 4,20 €/ BAZKARI fisikoa 0,50 €1,00 €
 • LGSaren % 120tik % 135era bitarteko diru-sarrerak 18.144 €-20.412 €/ urtean % 30 7 4,90 €/ BAZKARI fisikoa 0,50 €1,00 €
 • LGSaren % 135etik % 150era bitarteko diru-sarrerak 20.412-22.680 €/ urtean % 20 7 5,60 €/ BAZKARI fisikoa 0,75 €1,50 €
 • LGSaren % 150 eta % 165 bitarteko diru-sarrerak 22.680-24.948 €/ urtean % 10 7 6,30 €/ BAZKARI fisikoa 0,75 €1,50 €
 • LGSaren % 165etik % 180ra bitarteko diru-sarrerak 24.948-27.216 €/ urteko % 5 7 6,65 €/ BAZKARI fisikoa 0,75 €1,50 €
 • LGSaren % 180tik gorako diru-sarrerak 27.217 €0 % 7 7 €/ BAZKARI fisikoa 0,75 €1,50 €

 

Volver arriba