Ayuntamiento de Zizur Mayor

Gizarteratzeko eta laneratzeko programa.

Organo kudeatzailea:

Zizur Nagusiko Udala.

Errekurtsoaren xedea:

Banakako/familiako arreta:

Pertsonen gizarte-beharrak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzun bat emateko, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren edo beste Gizarte Zerbitzu espezializatu batzuen programen ondorioz.

Prestazioak eta baliabideak kudeatzea, eta gizarteratze soziolaboraleko prozesuetan eta sustapen soziopertsonaleko prozesuetan laguntzea.

Arreta komunitarioa:

 • Asoziazionismoa eta gizarte-laguntzako beste modu batzuk babestea eta sustatzea, gizarteratzeko eta laneratzeko beharra eta aukerak dituen biztanleria-sektore bat gizarteratzen laguntzeko.
 • Kolektibo jakin batzuei zuzendutako jarrera sozial positiboak sustatzea.

Prestazio mota:

Bermatua.

Hartzaileak:

Zizur Nagusiko eta Zizur Zendeako erroldatuak eta bizilagunak, bai eta prestazio hori jaso dezaketen herritar guztiak ere (Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetatik eratorritako pertsonak).

Baldintzak:

 • Zizur Nagusian edo Zizur Zendean bizitzea eta erroldatzea.

Prozedura:

 • Gizarte Zerbitzuetan hitzordua eskatzea.
 • Informazioa, gizarte-orientazioa eta elkarrizketa bidezko aholkularitza.
 • Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo sozioedukatiboa: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta Txosten Soziala (hala badagokio).
 • Espedientea irekitzea erabiltzaileen informazio-sisteman.

Kudeaketa:

Hainbat gizarte-prestaziotarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa kudeatzea, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • NANaren kopia.

Eta prestazioek hala eskatzen dutenean:

 • Eskaera behar bezala beteta.
 • Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
 • Azken errenta-aitorpenaren kopia.
 • Alokairu- eta/edo harrera-egoera egiaztatzen duen dokumentua.

Erlazionatutako informazioa

 • Enplegu sozial babestua.

 

ENPLEGU SOZIAL BABESTUA

Udalak aldi baterako lan-kontratua egitea gizarte-bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden pertsonei. Interes kolektiboko laguntza-programa bat da, irabazi-asmorik gabekoa. Pertsona horiei laneratzeko aukerak hobetuko dituzten laneko ohiturak eta trebetasunak eskuratzen laguntzea du helburu. Halaber, gizarte- eta lan-ibilbide bat hasi eta laneratzeko autonomia eta enplegagarritasuna hobetzeko euskarri bat behar duten pertsonei laguntzea.

 

BABESTURIKO GIZA LANA 2024

Entitate honek kofinantzatutako %40ko dirulaguntza jaso du, Nafarroako 2021-2027 FSE+ Programaren helburu espezifiko honi dagokiolarik: “aukera-berdintasuna eta parte-hartze aktiboa bultzatea eta enpleagarritasuna hobetzea, bereziki kolektibo ahulenak, helburu bezela duen gizarteratze aktiboaren sustatzea”.

 

SUSTAPEN PERTSONALEKO ETA SOZIOLABORALEKO IKASTAROAK

Gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonei zuzendua:

 • Gaitasun soziolaboralen gaikuntza eta garapena.
 • Hazkunde pertsonala, ahalduntzea eta sare-ehuna. “Mujeres Estupendas” proiektua.
 • Helduen alfabetatzea.
Volver arriba