Ayuntamiento de Zizur Mayor

2021eko uztailak 2

Nafarroako Gobernuak eta Zizur Nagusiko Udalak bi hitzarmen sinatu dituzte hirigintza iraunkorra eta alokairuko etxebizitza sustatzeko

Foto noticia

Udal Planaren hazkunde trinkoa eta erabiltzen ez diren etxebizitzen mobilizazioa, erregimen publikoko alokairuan, landu dira Aierdi lehendakariordea eta Jon Gondán alkatea buru izan dituen lan-bileran.

Nafarroako Gobernuak eta Zizur Nagusiko Udalak bi erakundeen arteko lankidetza-esparru bat ezartzeko konpromisoa hartu dute gaur, hazten ari den herrian hirigintza jasangarriaren printzipioak sustatzeko eta kolektibo jakin batzuei, gazteei edo alokairu eskuragarriko etxebizitzen eskatzaileei, erantzuna emango dien etxebizitza-politika sustatzeko.

Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoen kontseilaria, José Mª Aierdi, eta Zizur Nagusiko alkatea, Jon Gondán, udaletxean egin den lan-bilerako buru izan dira gaur, udalerriko hirigintza-berrikuspenari ekiteko eta etxebizitza babestuaren edo alokairu eskuragarriaren beharrak aztertzeko, bai eta etxebizitzaren eta hirigintzaren arloan lankidetzan aritzeko beste bide batzuk aztertzeko ere. Bertan izan dira, halaber, Izaskun Abril Lurralde Antolaketako zuzendari nagusia eta Ales Mimentza Hirigintza zinegotzia, Marilu Beguiristain Nasuvinsako alokairu arloko arduraduna, Victor Honorato udal arkitektoa eta Cristina Fabo idazkaria.

Nafarroako Gobernuko eta Zizur Nagusiko ordezkariek bi helburuak bultzatuko dituzten akordioak sinatu dituzte. Alde batetik, Udalak hitzarmen bat sinatu du Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiarekin, Udalaren hirigintza-plana berrikusteko. Hitzarmen horren arabera, lurzorua hainbat erabileratara handituko da, hazkunde trinko batetik eta hirigintza jasangarriaren printzipioei jarraituz. Era berean, udalerria, beste hitzarmen baten bidez, Nasuvinsa sozietate publikoaren alokairu-poltsaren programari atxikitzen zaio. Sozietate horrek bere titular partikularrek errentamendu- eta mantentze-baldintza onuragarrietan lagatako erabiltzen ez diren pisuak kudeatzen ditu.

Hazkunde trinkoa etxebizitzarako eta jarduera ekonomikorako

Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusiarekin izenpetutako hirigintza-lankidetzarako hitzarmenak Zizur Nagusiko Udal Plana berrikustea eta Udal Plan Orokor bihurtzea du helburu. Plan hori egiteko eta idazteko 220.000 euroko aurrekontua aurreikusten da, eta Nafarroako Gobernuak finantzatuko du %80an. Aurreko planeko lurzoru urbanizagarri guztia garatu ondoren, Zizur herriak bere hedapena kontuan hartuko du erabileren aniztasuna kontuan hartuta (bizitegia edo hirugarren sektorekoa, eta bereziki jarduera ekonomikoko edo inguruko merkataritzako eremuak sustatzeko), hazkunde trinkoa eta hiri-iraunkortasuneko printzipioak.

Ildo horretan, Nafarroako Gobernuarekin sinatutako hitzarmenak garapen jasangarrirako jarraibideen artean ezartzen ditu, besteak beste, honako hauek: “Energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduketak, hiri-ekonomia eta iraunkortasuna bultzatzea, zarata kontrolatzea, klima-aldaketaren ondorioekiko kalteberatasuna murriztea, mugikortasun iraunkorra, irisgarritasuna eta paisaiaren zaintza”.

Era berean, Zizurreko Udal Plan Orokorrak hirigintza inklusiboko irizpideak jasoko ditu espazio publikoetan, eta paisaia babes bereziko eremuak ere jasoko ditu, hala nola Elorz ibaiaren bokaleko ibai-eremua berreskuratzea edo Donejakue bidea interes kulturaleko ondasun gisa.

Aierdi presidenteordeak azpimarratu duenez, “gure herriekin eta auzoekin hitz egiteko beste modu batean pentsatu behar dugu, eta hitzarmen honetan txertatzen ari garen hirigintza sozial eta iraunkorra funtsezko tresna izan daiteke Zizur Nagusia azken urteotan murgilduta dagoen amabilizazio, kohesio sozial eta hiri-eraldaketari bultzada berri bat emateko”.

Zizur alokairu-poltsara atxikitzea

Bestalde, gaur ere sinatu den bigarren hitzarmenaren bidez, Zizur Nagusiko Udalak bat egin du Nasuvinsako alokairu-poltsarekin, herriko familiek etxebizitzarako sarbidea izan dezaten eta hutsik dauden etxebizitzen mobilizazioa sustatzeko.

Hitzarmenak jasotzen duen bezala, Udalak alokairu-programa horren berri emango die bere bizilagunei, eta, zehazki, programa horren onura, betekizun eta aukeren berri. Gainera, udalerrian errentamendu-etxebizitzen eskaria antzemateko azterketa bat egingo du, eta erabilerarik gabeko higiezinak antzemateko neurriak aztertuko ditu, hain zuzen ere Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiak gaur egun lantzen dituen jenderik gabeko etxebizitzen erregistroan sar daitezkeenak.

Nasuvinsak kudeatutako alokairu-poltsak –781 etxebizitza ditu gaur egun, %18 Iruñerritik kanpo– zenbait berme eskaintzen dizkie etxebizitza hutsa programa horretara ekartzen duten herritarrei. Besteak beste, errenta unean-unean eta aseguratuta kobratzea, etxebizitza egoera onean itzultzea eta etxebizitzan gerta daitezkeen ezbeharrak estaltzeko arrisku anitzeko asegurua kontratatzea.

Gainera, azken bost urteotan programa hori sustatzeko egin diren berrikuntza nagusien artean, honako hauek nabarmendu behar dira, besteak beste: itzuli beharrik gabeko diru-laguntza aurreratu bat, 1.500 eurokoa, edo hiru hilabete-sariren baliokidea, lortutako etekinetan zerga-desgrabazioak, bizigarritasunaren hobekuntzen kudeaketa sinplifikatzea edo birgaitze-gastuak interesik gabe finantzatzea, etxebizitza alokairura egokitzeko, 12.000 eurora arte, besteak beste.

Volver arriba