Ayuntamiento de Zizur Mayor

2019ko EKITALDI EKONOMIKOKO KONTU OROKORRA JENDAURREAN JARTZEA

Taula

Zizur Nagusiko Udalaren eta haren erakunde autonomoen 2019ko ekonomia-ekitaldiari dagokion kontu orokorraren berri eman ondoren, Kontuen Batzorde Bereziak, 2020ko ekainaren 1ean, iragarkia argitaratzen da Udalbatzaren iragarki-taulan, hamabost egun balioduneko epean. Epe horretan, interesdunek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak edo alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

 

Hori guztia argitara ematen da, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/95 Foru Legearen 242.3 artikuluarekin bat etorriz.

 

Volver arriba