– Udalak sinatutako hitzarmenen zerrenda eta emandako diru-laguntza eta laguntza publikoen zerrenda.

2018ko diru-laguntzak Subvenciones 2018

Diru-laguntzen datu-base nazionala