Contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios_EUS

En esta sección se da información sobre las diferentes licitaciones del ayuntamiento, contratos suscritos, convenios con diferentes entidades y subvenciones aprobadas._EUS

- Udalak sinatutako hitzarmenen zerrenda eta emandako diru-laguntza eta laguntza publikoen zerrenda.

2018ko diru-laguntzak Subvenciones 2018

Diru-laguntzen datu-base nazionala

- Contratos formalizados por el Ayuntamiento. Portal de Contratación de Navarra

  • Hornitzaile, esleipendun eta kontratista garrantzitsuenekin egindako eragiketen zerrenda eta zenbatekoa.
  • Tasen edo prezio publikoen bidez finantzaturiko zerbitzuen egiazko kostua.