• Gardentasuna da gure Udalaren jarduketak oinarri izan behar duen funtsezko printzipioetako bat. Helburua da udala osatzen duten organo guztiek beren kudeaketari buruzko informazioa agerraraztea herritarrei, zorroztasunez, egiazkotasunez eta objektibotasunez betiere.

 • Herritarrak informazioa jasotzeko eskubidea duelako hala kontu publikoen gainean nola kontu publikoen kudeaketaren gainean.

 • Udal honek zer pauso ematen dituen zehatz-mehatz jakinda bakarrik ebaluatuko duelako herritarrak udalaren jarduketa, eta horrela bakarrik osatuko duelako horri buruzko iritzia. Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.

 • Eta Udal honen eguneroko jarduketak oinarri duen zutabeetako bat delako, eta herritar guztiei helarazi egin nahi dielako.

 • Gardentasun Atari honen bidez, zeinean Udal honen kudeaketari buruzko informazio garrantzitsua eta eguneratua argitaratuko baita etengabe.Atal hau diseinatu da, herritarrek informazioa erraz eskura dezaten; adibidez, Udalak sinaturiko hitzarmen eta kontratuez, diru-laguntzez, aurrekontuen egoeraz, gobernu-organoen osaeraz, etab.

 • Atarian sartzen joanen da Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legeak zehaztu eta herritarrek eskatzen duten informazioa.

 • Eta atarian ez baduzu aurkitzen bilatzen duzun informazioa, huraxe eskatzeko aukera izanen duzu, informazioa eskuratzeko duzun eskubidea erabiliz, atari honetan bertan eskura dagoen estekaren bidez.

 • Información institucional, cargos electos y personal del ayuntamiento.
 • Relación del ayuntamiento con los ciudadanos y la sociedad.
 • Situación económico-financiera.
 • Contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios.
 • Urbanismo, obras públicas y medioambiente.