Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 220.000,00 E

Eskabideak aurkezteko epea: 2019/10/12  00:01tik  2019/10/29  23:30ra

Baldintza agiria:SUMINISTRO Equipamiento Vestuario IIDD

Argibide gehiago: Nafarroako Kontratazaio ataria