1988, 1998, eta 2008 urteetako lurperaketei dagozkien epemuga gainditutako horma-hilobien zerrenda.

2018/11/30 data bitarteko epea duzu, luzapena eskatzeko edo gorpuzkinak  beste toki batera eramateko. Bestela, Udalak zerbitzuaren beharren  arabera erbiliko  du hilobia.

Nitxoak-Nichos