Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 22.465,35 €

Eskabideak aurkezteko epea: 2019/10/16  00:01tik  2019/10/31  23:30ra

Baldintza agiriaAsesoría jurídica mujeres

Argibide gehiago: Nafarroako Kontratazaio ataria