Deialdi honen xedea da diru-laguntzak emateko araubide bat sortzea, langabezia egoeran dauden pertsonak kontratatzen dituzten enpresentzat, pertsona horiek, Zizur Nagusian erroldatuta badaude, gutxienez urtebeteko antzinatasuna badute eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuan-Nafar Lansare Agentzietan izena emana badute.

Deialdia 2019