Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 466.500,00 €

Eskabideak aurkezteko epea: 2019/04/26   00:01tik   2019/05/27   23:30ra

Baldintza agiriaProyecto ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES   Plantilla a subrogar

Argibide gehiago: Nafarroako Kontratazio ataria