Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 585.000,00 €

Eskabideak aurkezteko epea: 2019/04/27   00:01tik    2019/05/27   23:30ra

Baldintza-agiria eta informazio gehiago: Nafarroako Kontratazio ataria