BERDINTASUNERAKO BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Aitziber San Martin Lasa andrea
Batzordekideak
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NA+)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
Ordezkoak
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Suescun jauna (EH BILDU)
Eskumenak
 • Genero-berdintasunerako politikei buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Udalaren berdintasun-planaren garapena.
 • Ekintza positiboak bultzatzea.
 • Sentsibilizazioa eta prestakuntza genero-berdintasunaren arloan.
 • Genero-indarkeria prebenitzeko programak.
 • Bateragarritasunaren aldeko Tokiko Ituna.
 • Biztanleriaren dibertsitatearen normalizazioa.
 • LGTBI+ politikak.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

GAZTERIAREN ETA HERRITARREN PARTE – HARTZEAREN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua  Ana Reguilon Delgado andrea
Batzordekideak
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NA+)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Suescun jauna (EH BILDU)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
Ordezkoak
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
Eskumenak
 • Gazteentzako politikei buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Gaztetxe – Local Juvenil Ametxea.
 • Boluntariotza.
 • Gazteentzako Informazio Bulegoa.
 • Nerabe eta gazteentzako jardueren antolaketa.
 • Herritarren Partaidetzarako Planaren kudeaketa.
 • Aurrekontu parte-hartzaileak egiteko prozesuak.
 • Eskaerak.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

HIRIGINTZA, MUGIKORTASUNA ETA INGURUNEAREN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Ales Mimentza De Irala jauna
Batzordekideak
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
 • Karlos Teres Suescun jauna (EH BILDU)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
Ordezkoak
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
Eskumenak
 • Hiri-garapenari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Planifikazioa eta azpiegiturak.
 • Obra publikoak.
 • Lorategiak.
 • Hiri-altzariak.
 • Hilerria.
 • Argiztapen publikoa.
 • Kaleen garbiketa.
 • Mantentze- eta zainketa-lan orokorrak.
 • Etxebizitza eta eraikinen zaharberritzea.
 • Jarduera sailkatuak.
 • Irisgarritasuna eta mugikortasuna.
 • Kaleen zainketa.
 • Garraioa.
 • Ingurumena, hiri-ekologia eta hondakinak.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

GIZARTE ZERBITZUEN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Piluka Garcia Castellano andrea
Batzordekiak
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (NA+)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
Ordezkoak
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
Eskumenak
 • Gizarte-politikei eta gizarte-ongizateari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak, kalitatea, parte-hartzea eta duintasuna bermatuta pertsonen bizitzan.
 • Haurtzaroa, familia, gizarteratzea eta autonomiaren sustapena.
 • Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua.
 • Familiei laguntzeko zentroa.
 • Hezkuntza-planifikazioa.
 • Harremanek lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeekin.
 • Garapenaren aldeko lankidetza.
 • Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitateentzat.
 • 0-3 urte bitarteko eskola.
 • Boluntariotza.
 • Haurtzaro eta nerabezaroaren kontseilua.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

KIROL PATRONATUA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Jose Angel Saiz Aranguren jauna
Batzordekideak
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
 • Juan Aldaz Querejeta jauna (Atletismo Atala)
 • Goyo Ayape Carrica jauna (Pilota Atala)
 • Beatriz Garcia Escudero andrea (Burruka-Arteak Atala)
 • Aritz Redondo Suescun jauna (Burruka-Arteak atala)
 • Jean Paul Aparicio Knorr jauna (Zizur Zendeako Udala)
Ordezkoak
 • Iñaki Ayerra Iturain jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Suescun jauna (EH BILDU)
Eskumenak
 • Kirolari, oro har, buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Oinarrizko kirola sustatzea.
 • Kirol-instalazioen kudeaketa.
 • Kirol-jarduerak eta -eskaintza.
 • Kirol-ekitaldiak antolatzea.
 • Kirol-klub eta -atalentzako diru-laguntzen deialdia.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

KULTURA ETA EUSKARA PATRONATUA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Karlos Teres Suescun jauna
Batzordekideak
 • Ales Mimentza de Irala jauna (GEROA BAI)
 • Karlos Teres Suescun jauna (EH BILDU)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
 • Jesus Antonio Barricarte jauna (Zizur Zendeako Udala)
 • Arkaitz Urtasun Sanz jauna (Garrazta Elkartea)
 • Oihane Ibarrola Mckewon (Hots Gurasoak)
 • Gregorio Rodriguez Gravalos jauna (ZineZizur)
Ordezkoak
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguren jauna (EH BILDU)
Eskumenak
 • Udalaren kultura-arloari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Programazio kulturala.
 • Zaindariaren festak eta San Andres festa.
 • Kultura-, jai- eta musika-arloko zikloak, baita kultura alternatibokoak ere.
 • Diru-laguntzak kultura-arloko tokiko elkarte eta kolektiboentzat.
 • Euskara sustatzea.
 • Hizkuntza-politika.
 • Festa-batzordea.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO PUBLIKOA ETA HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Andoni Serrano Zabala jauna
Batzordekideak
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Jose Angel Saiz Aranguen jauna (EH BILDU)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
Ordezkoak
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
Eskumenak
 • Udal-langileekiko harremanei buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Plantilla organikoa.
 • Hitzarmenak eta akordioak langileekin.
 • Lan-eskaintza publikoa.
 • Lanpostuen deialdia.
 • Zerbitzu orokorrak.
 • Agiritegia.
 • Bake-epaitegia.
 • Lan-arriskuen prebentzioa.
 • Herritarren segurtasuna eta babesa.
 • Administrazioaren kalitatea eta modernizazioa.
 • Gardentasuna.
 • Teknologia berriak.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

MUSIKA ESKOLAREN PATRONATUA

Kargua Izen-abizenak
Batzordeburua Karlos Teres Suescun jauna
Batzordekideak
 • Benjamin Arca Castañon jauna (UPN)
 • Piluka Garcia Castellano andrea (GEROA BAI)
 • Alicia Asin Ortigosa andrea (EH BILDU)
 • Maria del Carmen Rubalcaba San Pedro andrea (ZIZUR ELKARTURIK)
 • Javier Alvarez Montero jauna (AS ZIZUR)
 • Jose Ruiz Garrido jauna (PSN/PSOE)
 • Jose Manuel Crespo Cestafe jauna (Irakaslegoaren ordezkaria)
 • Mikel Ripodas Cañamares jauna (Langilegoaren ordezkaria)
 • Mª Cruz Larrion Torres andrea (Musika Eskolako Zuzendaria)
 • Jesus Antonio Barricarte Sarabia jauna (Zizur Zendeako Udala)
Ordezkoak
 • Maria Jesus Nieto Irastorza andrea (UPN)
 • Andoni Serrano Zabalza jauna (GEROA BAI)
 • Zutoia Toral Urquizu andrea (EH BILDU)
 • Silvia Perez Guerrero andrea (ZIZUR ELKARTURIK)
 • Manuel Tiago Vieira jauna (PSN/PSOE)
Eskumenak
 • Haren jardueraren programazioari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak, erakunde autonomoaren beraren estatutuetan jasotakoak.

OGASUN ETA GARAPEN EKONOMIKOAREN BATZORDEA

Kargua Izen – abizenak
Batzordeburua
Javier Alvarez Montero jauna
Batzordekideak
Ordezkoak
Eskumenak
 • Tokiko ekonomiari eta udal-aurrekontuaren zein udalaren organoen kudeaketari buruzko gaietan esleitutako eskuduntzak.
 • Kontuen batzorde berezia.
 • Erosketen batzordea.
 • Fakturazioak.
 • Udalaren ondarea eta inbentarioa.
 • Katastroa.
 • Kontratuak.
 • Zergak, tasak eta prezio publikoak.
 • Zerga-ordenantzak.
 • Kontabilitatea eta altxortegia.
 • Kontu-hartzailetza.
 • Kontribuzioa eta zergak.
 • Ekintzailetzari eta kontratazioaren eta enpleguaren sustapenari laguntzeko programen kudeaketa.
 • Coworking Zizurlan.
 • Merkataritza.
 • Tokiko ekonomia-ehuna babestu eta dinamizatzeko zerbitzua.
 • Laguntza eta diru-laguntzei buruzko zerbitzua.
 • Tokiko Agenda 21.
 • Enpresa publikoa.
 • Koordinazioa entitate sozial eta instituzionalekin.
 • Industria, turismoa eta teknologia.
 • Eman liezazkiokeen beste atribuzio batzuk.

GOBERNU TALDEA

Kargua Izena
Alkatea Jon Gondan Cabrera jauna
1. Alkateordea Pilar Garcia Castellano andrea
Andoni Serrano Zabalza jauna
Ales Mimentza de Irala jauna

TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

Kargua Izena
Alkatea Jon Gondan Cabrera jauna
1. Alkateordea Pilar Garcia Castellano andrea
Andoni Serrano Zabalza jauna
2. Alkateordea Jose Angel Saiz Aranguren jauna
 Aitziber San Martin Lasa andrea
3. Alkateordea  Javier Alvarez Montero jauna