ERREGLAMENDU ORGANIKOA

UDALAREN ERREGLAMENDU ORGANIKOA
2017ko 35. NAOn argitaratua, otsailaren 20koan

ADMINISTRAZIO TELEMATIKOA

ADMINISTRAZIO TELEMATIKOAREN ORDENANTZA
2011ko 1. NAOn argitaratua, urtarrilaren 3koan

AISIALDIKO BILTOKIAK

ZIZUR NAGUSIKO AISIALDIKO BILTOKI IRAUNKOR ZEIN DENBORA BATERAKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
2006ko 31. NAOn argitaratua, martxoaren 13koan

ANIMALIAK

ETXEKO ANIMALIAK EDUKI ETA BABESTEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.
2002ko 154. NAOn argitaratua, abenduaren 23koan.

Aldaketa 2004ko 118. NAOn argitaratua, urriaren 1ekoan

Aldaketa 2009ko 85. NAOn argitaratua, uztailaren 10ekoan

Aldaketa 2010eko 93. NAOn argitarauta, abuztuaren 2koan

Aldaketa 2016ko 50.NAOn argitaratua, martxoaren 14koan

BARATZEAK

ZIZUR NAGUSIKO BARATZEEN ERABILERA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
2016ko 14. NAOn argitaratua, urtarrilaren 22koan

BERDINTASUNA

ALDAKETA, HIRI KANPALEKUEN ZERBITZUA EMATEKO PREZIO PUBLIKOAREN ETA JARDUERAREN GAINEKO ARAUAN
2012ko 9. NAOn argitaratua, urtarrilaren 13koan.

UDAL ORDENANTZA, ZIZUR NAGUSIKO UDAL ESPARRUAN HIZKERA EZ-SEXISTAREN ERABILERA ETA KOMUNIKAZIO BARNERATZAILEAREN SUSTAPENA ARAUTZEN DITUENA
2015eko 145. NAOn argitaratua, uztailaren 28koan.

ELKARTE ZIBILAK

ELKARTE ZIBILEN ERREGISTRORAKO ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIONAMENDU ARAUAK (Tamaina 34,3kb)

6/2000 FORU LEGEA, uztailaren 3koa, bikote egonkorrentzako berdintasun juridikoari buruzkoa

COWORKING ZIZURLAN

ERAIKINAK

ERAIKINAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
1999ko 122. NAOn argitaratua, urriaren 1ekoan

Aldaketa 2006ko 128. NAOn argitaratua, urriaren 25ekoan

ESPAZIO PUBLIKOAK

UDAL ORDENANTZA, ESPAZIO PUBLIKOAK ERABILTZEKO LAGAPENA ARAUTZEN DUENA.
2017ko 210. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 31n argitaratua.

EUSKARAREN ERABILERA ETA SUSTAPENA

Euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantza

Ordenantzaren I. eranskina

Aldaketa, euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzan

FISKALAK

ORDENANTZA FISKALA, AZTERKETA ESKUBIDEEN TASAK ARAUTZEN DITUENA
2014ko 236. NAOn argitaratua, abenduaren 2koan.

HIRILURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.

Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren eta lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren karga-tasak, 2018 urterako

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.
2009ko 46. NAOn argitaratua, apirilaren 17koan.

ARAUA, LUDO-HAURTZAINDEGIKO BATERATZE ZERBITZUA EGITEKO PREZIO PUBLIKOEN GAINEKOA
2009ko 27. NAOn argitaratua, martxoaren 4koan

ORDENANTZA FISKALA,LUDOTEKAKO ETA ATSEDEN EMATEKO UDAL ZERBITZUAREN PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUENA 
2014ko 13. NAOn argitaratua, urtarrilaren 21ekoan

ORDENANTZA FISKAL OROKORRA
2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.

Tarifak eguneratuta ordenantzetan egindako aldaketak. Behin betiko onespena. 2013ko 11 NAOn argitaratua, urtarrilaren 17koan.

Aldaketa 2013ko 218. NAOn argitaratua, azaroaren 12koan

Aldaketa 2017ko 7. NAOn argitaratua, urtarrilaren 11koan

EREMU PUBLIKOKO ETA HERRILURRETAKO ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEKO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA
2017ko 241. NAOn argitaratua, abenduaren 19koan.

ORDENANTZA FISKALA, ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK IREKI ETA EREMU PUBLIKOKO ZORUAN EDO ESPALOIETAN EDOZEIN MUGIMENDU EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA.
2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.
Aldaketa 84. NAOn argitaratua, maiatzaren 2koan

EREMU PUBLIKOKO ETA HERRILURRETAKO ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAN HORNIDUREN ZERBITZU PUBLIKOEN ENPRESA USTIATZAILEEK EGITEN DITUZTEN APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
2001eko 21. NAOn argitaratua, otsailaren 14koan.
Aldaketa 2015eko 259. NAOn argitaratua, abenduaren 31koan
Aldaketa 2016ko 171. NAOn argitaratua, irailaren 5ekoan

IBILGAILUAK ESPALOIETAN BARNA SARTZEKO ETA EREMU PUBLIKOA APARKALEKU ESKLUSIBORAKO EDO EDOZEIN SALGAIREN ZAMALANETARAKO ERRESERBATZEKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.
2001eko 21. NAOn argitaratua, otsailaren 14koan

JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEETAN ARITZEKO ETA JARDUERA ESKUALDATZEKO LIZENTZIEN GAINEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.
2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.

HILERRIKO ZERBITZUAK EMATEKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.

LIZENTZIAK EMATEKO, HIRIGINTZAREN ARLOAN KONTROLERAKO JARDUERA ADMINISTRATIBOAK EGITEKO ETA HIRIGINTZAN BESTELAKO JARDUKETETARAKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 
2017ko 241. NAOn argitaratua, abenduaren 19koan.

KONTRIBUZIO BEREZIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.
2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.

ERAIKIN, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
2000ko 15. NAOn argitaratua, otsailaren 2koan.

IBILGAILUAK IBILGETU, EREMU PUBLIKOTIK KENDU ETA ONDOREN ALTXATZEKO ZERBITZUA EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA
2017ko 241. NAOn argitaratua, abenduaren 19koan.

AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
2017ko 241. NAOn argitaratua, abenduaren 19koan.

HILERRIKO ZERBITZUAK EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

2016ko 30. NAOn argitaratua, otsailaren 15koan

GAZTERIA

ORDENANTZA, GIZARTE, KULTURA ETA AISIALDI ARLOKO JARDUERETARAKO SARRERA, IZEN EMATE EDO MATRIKULAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA. BEHIN BETIKO ONESPEANA.
2012ko 81. NAOn argitaratua, apirilaren 30ekoan

HERRITARREN ARTEKO ELKARBIZITZA ETA EREMU PUBLIKOAREN BABESPENA

ORDENANTZA, HERRITARREN ARTEKO ELKARBIZITZA SUSTATU ETA BERMATZEKO ETA EREMU PUBLIKOA BABESTEKO NEURRIEI BURUZKOA
2017ko 68. NAOn argitaratua, apirilaren 6koan

ORDENANTZA, ESPAZIO PUBLIKOAK BABESTEKO ETA GIZALEGEZKO JOKAERAK SUSTATZEKO UDAL ORDENANTZA INDARRIK GABE UZTEN DUENA
2015eko 173.NAOn argitaratua, irailaren 2koan.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN UDAL ORDENANTZA
2018ko 154. NAOn argitaratua, abuztuaren 9koan.

HEZKUNTZA

UDAL ORDENANTZA, 0-3 URTEKOENDAKO HAUR ESKOLA ARAUTZEN DUENA
2010eko 54. NAOn argitaratua, maiatzaren 3koan

PUBLIZITATEA

PUBLIZITATEAREN GAINEKO UDAL ORDENANTZA

2006ko 153. NAOn argitaratua, abenduaren 22koan
Aldaketa 2017ko 241. NAOn argitaratua, abenduaren 19koan

TERRAZAK ETA BELADOREAK

UDAL ORDENANTZA, TERRAZAK ETA BELADOREAK EREMU PUBLIKOAN PARATZEA ARAUTZEN DUENA
2011ko 181. NAOn argitaratua, irailaren 13koan.

Aldaketa, 2015eko 13. NAOn argitaratua, urtarrilaren 21ekoan

Aldaketa, 2016eko 92. NAOn argitaratua, maiatzaren 13ekoan

ZEREMONIA ZIBILAK. Ezkontza zibilak eta agur zibilak.

Ekitaldiak eta tasak arautzen dituen ordenantza.

30. Aldizkaria-2016ko otsailaren 15ean argitaratua.

ZIRKULAZIOA

ZIZUR NAGUSIKO ZIRKULAZIOAREN UDAL ORDENANTZA.
2000ko 102. NAOn argitaratua, abuztuaren 23koan

Zirkulazioaren Udal Ordenantzaren aldaketa. NAO 121, 2003/09/22koa

Zirkulazioaren Udal Ordenantzaren aldaketa. NAO 131 2004/11/01ekoa

Zirkulazioaren Udal Ordenantzaren aldaketa. NAO 30 2006/03/10ekoa

UDAL ORDENANTZA, DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEI APARKATZEKO TXARTELAK EMATEA ARAUTZEN DUENA. BEHIN BETIKO ONESPENA
2015eko 149. NAOn argitaratua, abuztuaren 3koan

DIRU-LAGUNTZAK

Diru-laguntzen Plan Estrategikoa. Aldia: 2017-2019

PLAN ESTRATEGICO SUBVENCIONES – LINEAS MAESTRAS